|

نتایج جستجو :

  • یک سال از شروع فعالیت کابینه سیزدهم می‌گذرد. در بین حرف‌ها و سخنان مسئولان و نزدیکانشان در دو، سه هفته گذشته به نظر…

  • همان‌طور که از اخبار این روزها پیداست، ظاهرا رئیس‌جمهوری صدای اعتراض جامعه از وضعیت بد اقتصادی را شنیده و قبل از اینکه…