|

نتایج جستجو :

  • چیلر در اصل وسیله یا ماشین سرمایش و گرمایش است که گرما را از مبرد گرفته و این مبرد در این سیکل تراکمی بخار یا جذبی، پس…