|

نتایج جستجو :

  • در جهانی به‌هم‌پیوسته که دانش مرز نمی‌شناسد، روابط علمی بین‌المللی نقشی اساسی در شکل‌دادن به پیشرفت جهانی ایفا می‌کند.…

  • شاید بیراه نیست اگر خوزستان را پارادوکسی از واقعیت‌ها بدانیم. خوزستان با پالایشگاه‌های خرد و کلان صنایع نفتی و کارون و…