|

نتایج جستجو :

  • مقامات کی‌یف اعلام کردند که زیرساخت‌های انرژی در مناطق مختلف اوکراین بر اثر حمله گسترده اخیر پهپادها و موشک‌های روسیه…