|

نتایج جستجو :

  • تفاوت معنایی میان «توریست» بودن و «مهاجر» نامیده‌شدن ابعاد مختلفی دارد. توریست بیش از آنکه یک معنای مستقل باشد، سوژه و…

  • وقتی به هجرت باشی، برای ذهنت راه‌هایی می‌سازی که در مواقع افزایش رنج‌ها راحت‌تر دوام بیاوری. یکی از این راه‌های ذهنی…

  • مهسا جورمند:در اغلب کشورهای مهاجرپذیر جهان، دانش‌آموزان نسل اول مهاجران (کسانی که در خارج از کشور میزبان و در سرزمین…