|

نتایج جستجو :

  • به‌دنبال فعالیت سامانه بارشی در استان‌های کشور، برخی پروازها با تاخیر یا لغو مواجه شده و بعضی محورهای شریانی و…