|

نتایج جستجو :

  • موضوع این نوشتار شناسایی ظرفیت‌های یک بخش مهم از جامعه ایرانی، یعنی دو نسل از متولدین اواسط دهه ۳۰ تا اواسط دهه ۶۰…

  • بازگشت احتمالی دونالد ترامپ نزدیک است. انتخاب ترامپ از یک نگاه مشارکت دموکراتیک مردمی خواهد بود که در گذشته امکان بیان…

  • موضوعی که در جوامعی مانند ایران از اهمیت بالقوه‌ای برخوردار است، نقش و اهمیت فرهنگ سیاسی نخبگان اجرائی بر جریان…

  • امر توسعه از‌جمله اموری است که همواره دغدغه اذهان جمعی روشنفکران و نخبگان فکری و اجرائی ایران را در صد‌ساله اخیر معطوف…

  • ۱۶ آذر، روز دانشجو و بزرگداشت مقام و منزلت دانشجویی است. یکی از پدیده‌های جالب و عجیب که قطعا خاص فرهنگ سیاسی ایران…

  • محمد فرخی‌یزدی مثل دیگر شاعران آزادی‌خواه هم‌عصرش، فرزند زمانه‌اش بود و متأثر از وضعیت اجتماعی و فرهنگی مشروطه؛ اما او…

  • یکی از مسائل سیاست داخلی، چیستی هویت فعالان سیاسی است. اگر در جامعه‌ای هویت فعالان سیاسی روشن نباشد و مرزهای آنها با…