|

نتایج جستجو :

  • دوره اشکانی یکی از مهم‌ترین دوره‌های تاریخ معماری ایران است. در این دوره طولانی پایه و شالوده معماری ریخته می‌شود، از…

  • دوره اشکانی (۲۴۷ ق.م – ۲۲۴ م) یکی از مهم‌ترین ادوار تاریخی است که شالوده معماری ایران بنیان نهاده شد. ایوان و طاق…