|

نتایج جستجو :

  • فئودور داستایفسکی درست مانند شخصیت‌های رمان‌هایش زندگی پرفرازونشیبی داشت. او در عمر شصت‌ساله‌اش از نوامبر ۱۸۲۱ تا…

  • ونسان ون‌گوک (۱۸۵۳- ۱۸۹۰) در اواخر عمر کوتاهش سخت تحت تأثیر آفتاب قرار می‌گیرد و از آن پس تابلوهایش داغ و سوزان…

  • «جیب‌بر» اثر فیلم‌ساز شهیر، روبر برسون (۱۹۹۹-۱۹۰۱) اقتباسی از «جنایت و مکافات» داستایفسکی است، ماجرای این فیلم به…

  • بسیارند شهرهای بزرگی که با نمادهایشان به یاد آورده می‌شوند و این نمادها نه فقط در بناها و مکان‌ها، بلکه در روایت…

  • زمانی که در لندن زندگی می‌کردم، مجلات زیادی می‌خواندم که در انگلستان آن زمان بسیار عالی بود؛ تا اینکه متوجه شدم برای…

  • عطش سیری‌ناپذیر دیدن چیزها و جاهای جدید، داستایفسکی نویسنده بزرگ روس را به سفر اروپا کشاند. این «عطش ساختن…