|

نتایج جستجو :

  • «می‌خواستمش اما نمی‌توانستم؛ مثل ترس آلوده‌شدن به گناه با محارم. او جوان بود و زیبا. من پیر بودم؛ پدر و بریده از همسر.…

  • بهاء طاهر از نویسندگان مطرح معاصر مصر و چهره‌ای شناخته‌شده در ادبیات معاصر عرب بود که منتخب دوره نخست جایزه معتبر بوکر…

  • بهاء طاهر غروب روز پنجشنبه ۲۷ اکتبر، برابر با ۵ آبان ۱۴۰۱، پس از یک دوره بیماری در قاهره چشم بر جهان بست. او هنگام مرگ…