|

ایران چقدر آماده دوران گذار است؟

سال گذشته، روابط بین‌الملل صحنه تحولات مهمی بود؛ تحولاتی که محدود به یک اتفاق یا منطقه خاص نبود، اما در مجموع تأثیر آنها در شکل‌‌دادن به دنیای فردا، ماندگار خواهد بود. برخی از این تحولات -مانند تشکیل پیمان سه‌جانبه AUKUS میان آمریکا، استرالیا و بریتانیا علیه چین یا آغاز یک تنش جدید میان روسیه و غرب بر سر اوکراین- مستعد است عمیقا بر فضا و توازن قوا میان قدرت‌های بزرگ در جهان در سال‌های آینده تأثیر بگذارد. برخی تحولات دیگر -به‌ویژه تداوم پاندمی کرونا- مستعد است اقتصاد، تعاملات فرامرزی و حتی نُرم‌های حقوق بین‌الملل را دستخوش اصلاحات و تغییرات بنیادین قرار دهد.

سال گذشته، روابط بین‌الملل صحنه تحولات مهمی بود؛ تحولاتی که محدود به یک اتفاق یا منطقه خاص نبود، اما در مجموع تأثیر آنها در شکل‌‌دادن به دنیای فردا، ماندگار خواهد بود. برخی از این تحولات -مانند تشکیل پیمان سه‌جانبه AUKUS میان آمریکا، استرالیا و بریتانیا علیه چین یا آغاز یک تنش جدید میان روسیه و غرب بر سر اوکراین- مستعد است عمیقا بر فضا و توازن…