|

دوشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ | شماره ۴۳۷۸

امروز در شرق می‌خوانید:

+رئیس جمهور برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر می کند. در همین رابطه در گزارشی تهدیدها و فرصت های این سفر را بررسی کرده ایم. 

+ داده های آماری از افزایش 3 برابری ترک تحصیل در مناطق محروم به دلیل کاهش قدرت خرید خبر می دهند. در گزارشی وضعیت قیمت بالای لوازم التحریر را در آستانه آغاز سال تحصیلی و سخت تر شدن ادامه تحصیل برای قشر محروم جامعه مورد واکاوی قرار گرفته است.

+ پرونده ای پیرامون موضوع خودکشی در کشور با نگاهی به آمار رسمی داریم. در این پرونده مقاله نیز از دکتر گلزاری یکی از روانشناسان سرشناس کشور منتشر شده است.

+ در گفت و گویی با رشیدی کوچی عضو کمیته حقیقت یاب مجلس در مورد پرونده مهسا امینی داریم. او معتقد است مضراتگشت ارشاد بیشتر از مزایای آن است.