|
کدخبر: 852364

چهارشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۱| شماره ۴۳۴۲

امروز در شرق می‌خوانید:

+ امروز گزارشی میدانی از امامزاده داود پس از سیل و مصائب مردمانش داریم. مردمانی که حالا پی عزیزانی می گردند که هر لحظه ممکن است از زیر گل و آوار بیرون کشیده شوند. از ناراحتی و اعتراض بازماندگانی که با آوار مانده اند تنها.

+ احیای دریاچه ارومیه موضوع پرونده ای محیط زیستی امروز روزنامه است. با کاوه مدنی معاون سابق سازمان محیط زیست هم در این مورد گفت و گویی داشته ایم. او هنوز امیدوار به احیای دریاچه ارومیه است.

+  مصطفی فرزانه، دوست و هم دوره صادق هدایت که خود نویسند و فیلمساز بود به تازگی در فرانسه درگذشت. در مطلبی به خاطرات او از صادق هدایت در آخرین روزهای زندگی این چهره خاص ادبیات و داستان نویسی پرداخته ایم.