|
کدخبر: 849426

دوشنبه ۶ تیر ۱۴۰۱| شماره ۴۳۱۳

در شرق امروز می‌خوانید:

+پرونده ای در مورد زیستگاه یوز ایرانی و خطر انقراض این گونه در روزنامه امروز منتشر شده است. این پرونده در گفت و گو با محیط بانانی تدوین شده است که برای نجات یوز ایرانی در تلاش هستند.

+ سفر الکاظمی به تهران به منظور تسریع در روند مذاکرات صلح ایران و عربستان در گزارشی تحلیلی در بخش سیاست و دیپلماسی منعکس شده است.

دو دختر ایرانی طی روزهای گذشته افتخار آفرینی کرده اند. فرزانه فصیحی و ناهید کیانی سویه گزارش اصلی بخش ورزشی هستند. از مشکلات این دو برای افتخار آفرینی نوشته ایم.

+ مسقط یا دوحه محل احتمالی مذاکرات بعدی برای احیای برجام پیش بینی شده اند. در مطلبی به دلایل انتخاب های احتمالی پرداخته ایم.

+ هواپیماهای زمینگیر ایران، سوژه گزارشی در بخش اقتصاد است. بنا بر آمار به دست آمده که در این مطلب منعکس شده است، حدود 60 درصد هواپیماهای مسافربری ایران به دلیل تحریم قادر به پرواز نیستند.