|

شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱| شماره ۴۳۱۱

 شنبه 4 تیر 1401| شماره 4311

در شرق امروز می‌خوانید:

+ تغییر رئیس سازمان اطلاعات سپاه، یکی از پربحث ترین اتفاقات چند روز گذشته بوده است. در گزارشی به سابقه تشکیل این سازمان، ریاست حسین طائب و دلایل احتمالی تغییر او پرداخته ایم.

+ تورم و سرقت رابطه مستقیمی با هم دارند.  با تکیه بر آمار گزارشی نوشته شده است که ثابت می کند هر گاه تورم و فشار مالی بیشتر می شود، آمار سرقت هم فزونی می گیرد.

+ علی کریمی و مهاجرتش چرا این قدر در مرکز توجه رسانه هاست؟ چرا رسانه های اصولگرا از این چهره دل خوشی ندارند؟ گزارشی در بخش ورزشی منتشر شده است که سابقه برخورد رسانه های اصولگرا به فعالیت و موضع گیری های کریمی را مرور کرده است.