|
کدخبر: 848081

چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۱| شماره ۴۲۹۷

در شرق امروز می‌خوانید:

+ تلاش آمریکا و سه کشور اروپایی برای صدور قطعنامه شورای حکام علیه ایران، ممکن است به واکنش تند کشورمان منتهی شود. در گزارشی واکنش‌های احتمالی ایران را بررسی کرده ایم.

+ افزایش افسارگسیخته اجاره بها در شهرها به ویژه در تهران به کوچ اجباری به حاشیه‌ها شده است. در پرونده‌ای به رفتار صاحب‌خانه‌ها و وضعیت مستأجران و البته معضلات کوچ اجباری پرداخته‌ایم.

+ افزایش توان تولید برق از نیمه دهه هشتاد تقریبا متوقف شده است. با رشد مصرف برق در تابستان، به دلیل اهمیت اتصال جریان برق در منازل، صنعت متضرر شده می‌شود. در گزارشی، ابعاد زیان‌های خاموشی صنایع در تابستان و توقف روند تولید در کشور واکاوی شده است.