|
کدخبر: 843904

پنجشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۱| شماره ۴۲۵۷

در شرق امروز می خوانید:

+ زندگی سیاسی و اجتماعی دکتر محمد مصدق در دوران قاجار عنوان کتاب جدید دکتر ناصر تکمیل همایون است. انتشار این کتاب بهانه ای بود برای گفت و گو با نویسنده ای که ارادت ویژه ای به دکتر مصدق دارد.

+ اتحاد جدید چین، هند، پاکستان و افغانستان موجب عزلت بندر چابهار ایران خواهد شد؟ این پرسشی است که در گزارشی به بررسی آن پرداخته ایم.

+ فهرست ورزش هایی که از سوی وزارت ورزش به لیست ممنوعه های بانوان ایران اضافه شده است، موضوع گزارشی است که در بخش ورزشی می توانید مطالعه کنید.