|

انتخابات پیشالاریجانی، پسالاریجانی

اگرچه دکتر علی لاریجانی، قدمت و سابقه کاری‌اش به عمر انقلاب می‌سد، اما رخدادی که سال 1400 برای او پیش آمد، به اندازه همه دهه‌های گذشته ـ و حتی مدیریت طولانی‌اش بر صداوسیما- او را در سانه‌ها مطرح کرد. رخداد 1400 برای او از آن جهت مهم است که یک چالش جدی در تاریخ جمهوری اسلامی را تا عمق همه انتخابات‌های گذشته کاوید.

محمد مهاجری  - فعال اصولگرا

اگرچه دکتر علی لاریجانی، قدمت و سابقه کاری‌اش به عمر انقلاب می‌سد، اما رخدادی که سال 1400 برای او پیش آمد، به اندازه همه دهه‌های گذشته ـ و حتی مدیریت طولانی‌اش بر صداوسیما- او را در سانه‌ها مطرح کرد.