|

به دلیل مثبت شدن تست دوپینگ

محرومیت ۹ ساله چند ورزشکار ایرانی

سه ورزشکار ایران ۹ سال محروم شدند.

محرومیت ۹ ساله چند ورزشکار ایرانی

به گزارش شبکه شرق، سه ورزشکار ایران در رشته های پاورلیفتینگ و کشتی آزاد، به دلیل استفاده از مواد ممنوعه و مثبت شدن تست دوپینگ، در مجموع ۹ سال از فعالیت در ورزش محروم شدند.

«امید نجفی» ورزشکار پاورلیفتینگ، «محمد امین زهیر» ورزشکار پاراپاورلیفتینگ و «امیرعلی فریدی اسد» کشتی‌گیر آزادکار، به سه سال محرومیت از فعالیت در تمامی حوزه‌های ورزشی محکوم شدند.

افسران کنترل دوپینگ ایران نادو نمونه داخل مسابقه (IC) «امید نجفی» ورزشکار پاورلیفتینگ را در تاریخ «۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۳»، در خلال رقابت‌های قهرمانی کشور، در شهر ورامین اخذ کردند، که پس از بررسی نمونه توسط آزمایشگاه مورد تایید وادا، وجود ماده ممنوعه اکساندرولون از گروه ماده ممنوعه «S۱» لیست مواد و روش‌های ممنوعه وادا، در نمونه او تایید شد.

با توجه به محرز بودن تخلف طبق بند «۱-۲» و «۲-۲» قوانین ملی مبارزه با دوپینگ ایران که شامل محرومیت ۴ ساله است، اما عطف به ماده «۱۰-۸-۱» قوانین مبارزه با دوپینگ ایران و پذیرش اولیه تخلف و قبول مجازات معین‌شده توسط این ورزشکار، او از یک سال کاهش دوره محرومیت بهره‌مند می‌شود. لذا کمیته انضباطی ایران نادو، «امید نجفی» را به مدت سه سال از تاریخ «۱۴۰۳/۰۱/۲۰» لغایت «۱۴۰۶/۰۱/۱۹» از کلیه فعالیت های ورزشی محروم کرد.

در خصوص «محمدامین زهیر»، نام‌برده در تاریخ «۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۲»، در خلال مسابقات قهرمانی کشور پاراپاورلیفتینگ، توسط افسران کنترل دوپینگ ایران نادو در داخل مسابقه (IC) مورد نمونه‌گیری قرارگرفت که پس از بررسی نمونه در آزمایشگاه مورد تایید وادا، وجود ماده متاندینون از گروه «S۱» در لیست مواد و روش‌های ممنوعه آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ، تایید گردید.

این تخلف ورزشکار، طبق قوانین مبارزه با دوپینگ ایران نادو شامل محرومیت ۴ ساله است، اما با توجه به پذیرش اولیه تخلف و قبول مجازات معین‌شده توسط ورزشکار و عطف به ماده «۱-۸-۱۰» قوانین مبارزه با دوپینگ ایران، حکم محرومیت او با یک سال کاهش به سه سال محرومیت از تاریخ «۱۴۰۳/۰۱/۱۸» لغایت «۱۴۰۶/۰۱/۱۷» صادر شد.

ورزشکار سوم که حکم او نیز با توجه به پذیرش اولیه تخلف و قبول مجازات معین‌شده طبق قوانین مبارزه با دوپینگ ایران نادو، توسط کمیته انضباطی ایران نادو صادر شد، «امیرعلی فریدی اسد» کشتی‌گیر آزادکار است، که در خلال مسابقات بین‌المللی کشتی آزادجوانان جام علی پناه (IC) در شهر خرم‌آباد، مورد آزمایش دوپینگ قرار گرفت.

آزمایشگاه مورد تایید وادا مواد ممنوعه تستسترون، نوراندروسترون، اتیوکولانولون، ترنبولون و... را از گروه «S۱» در نمونه ارسالی وی تایید کرد که طبق قوانین وادا محرومیت ۴ ساله شامل وی می‌شد، ولی با عنایت به پذیرش اولیه تخلف و قبول مجازات معین‌شده توسط ورزشکار و عطف به ماده «۱-۸-۱۰» قوانین مبارزه با دوپینگ ایران که او را مستحق کاهش یک ساله دوره محرومیت می‌داند، کمیته انضباطی ایران نادو، حکم محرومیت او را از تاریخ «۱۴۰۳/۰۳/۱۳» لغایت «۱۴۰۶/۰۳/۱۲» و به مدت سه سال صادر کرد.

منبع: ایران نادو
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها