|

استقلال محکوم شد

باشگاه استقلال محکوم شد.

استقلال محکوم شد

به گزارش شبکه شرق، کمیته تعیین وضعیت بازیکنان آرای خود را درباره پرونده‌های مختلف صادر و دو باشگاه استقلال تهران و فولاد خوزستان را محکوم کرد.

با توجه به شکایت «امیر مشاری» از باشگاه استقلال تهران، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳۸ میلیون و ۱۵۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

در پرونده شکایت «علی خماند» از «میثم آقایی» بازیکن تیم خیبر خرم آباد، میثم آقایی به پرداخت مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۴ میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

در پی شکایت «احسان پهلوان» از باشگاه فولاد خوزستان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۳۳ میلیارد و ۶۸۷ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیارد و ۲۸۵ میلیون و ۱۵۹ هزار و ۵۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید.

با توجه به شکایت «محمد زینال خیبری» از باشگاه شهرداری نوشهر، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۱۶۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۴۴ میلیون و ۲۵۴ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

در پرونده شکایت «علی خماند» از «محمد عباسی» بازیکن باشگاه هوادار، عباسی به پرداخت مبلغ ۴۵۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۵ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها