|

مصدومیت کمک داور با پرتاب بطری هواداران پرسپولیس

مصدومیت کمک داور با پرتاب بطری هواداران پرسپولیس در دقیقه 85 استقلال 0 - پرسپولیس 0

مصدومیت کمک داور با پرتاب بطری هواداران پرسپولیس

منبع: ورزش3
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها