|

جهانبخش بازی با آمریکا را از دست داد

هافبک با تجربه تیم ملی ایران به علت دریافت دومین کارت زرد خود در مسابقات از بازی بعد با آمریکا محروم شد.

جهانبخش بازی با آمریکا را از دست داد

به گزارش شبکه شرق، علیرضا جهانبخش در اواخر مسابقه با ولز از داور مسابقه کارت زرد گرفت تا از دیدار با آمریکا محروم شود.

جهانبخش در بازی با انگلیس هم یک کارت زرد گرفته بود.

 

منبع: ايسنا