|

«مهدی تاج» رئیس فدراسیون فوتبال شد

مجمع پرحاشیه انتخاباتی فدراسیون فوتبال برگزار شد.

«مهدی تاج» رئیس فدراسیون فوتبال شد

 مجمع پرحاشیه انتخاباتی فدراسیون فوتبال برگزار شد و مهدی تاج توانست با کسب حداکثر آرا باردیگر رییس فدراسیون فوتبال شود.

در انتخابات از مجموع ۸۰  رای مهدی تاج ۵۱ رای، میرشاد ماجدی ۲۵ رای و عزیزالله محمدی ۴  رای کسب کردند.