|
گزارشگران خارجی به‌خاطر حسن یزدانی به من می‌خندیدند

گزارشگران خارجی به‌خاطر حسن یزدانی به من می‌خندیدند

اولین گزارشی که من از کشتی‌های حسن یزدانی داشتم، مربوط به مسابقات جوانان جهان سال 2014 بود. حسن در آن سال اولین طلای جهانی‌اش را گرفت. من همان لحظه به دوستان گفتم حسن به‌زودی یکی از کشتی‌گیران ناب ایران خواهد شد؛ البته اگر قدر خودش را بداند و ظرفیت مدال‌گرفتن را داشته باشد و زود اقناع نشود. او درست یک سال بعد برای اولین بار در رقابت‌های جهانی بزرگسالان شرکت کرد و توانست مدال نقره بگیرد؛ مدالی ارزشمند که ثابت کرد از این به بعد حرف‌های بیشتری برای گفتن دارد. اینکه یک کشتی‌گیر در اولین تجربه حضورش در جهانی بزرگسالان بتواند مدال بگیرد، واقعا کار بزرگی است. ما دیدیم که همواره بیشتر کشتی‌گیران بعد از شرکت در دو یا سه جهانی، مدال این رویداد مهم را می‌گیرند؛ اما درباره حسن این‌طور نبود.

هادی عامل.کارشناس و گزارشگر کشتی: اولین گزارشی که من از کشتی‌های حسن یزدانی داشتم، مربوط به مسابقات جوانان جهان سال 2014 بود. حسن در آن سال اولین طلای جهانی‌اش را گرفت. من همان لحظه به دوستان گفتم حسن به‌زودی یکی از کشتی‌گیران ناب ایران خواهد شد؛ البته اگر قدر خودش را بداند و ظرفیت مدال‌گرفتن را داشته باشد و زود اقناع…