|

چرا حسن یزدانی؟

انتخاب برترین چهره سال ورزش، آن‌هم در سالی که بازی‌های المپیک برگزار می‌شود، شاید کار چندان سختی نباشد. در واقع، به ظاهر نباید سخت باشد. می‌توان یکی از همان ورزشکارانی که مدال طلا را برای کاروان ایران به ارمغان آوردند، انتخاب کرد و با پرتره‌ای درشت از دستاوردهایش نوشت و صفحات را کامل کرد

انتخاب برترین چهره سال ورزش، آن‌هم در سالی که بازی‌های المپیک برگزار می‌شود، شاید کار چندان سختی نباشد. در واقع، به ظاهر نباید سخت باشد. می‌توان یکی از همان ورزشکارانی که مدال طلا را برای کاروان ایران به ارمغان آوردند، انتخاب کرد و با پرتره‌ای درشت از دستاوردهایش نوشت و صفحات را کامل کرد. با‌این‌حال، چهره سال، به‌جز افتخار…