|

نامه اینفانتینو به صالحی امیری

از حضور کمیته‌ ملی المپیک در مجمع فوتبال حمایت می‌کنیم

رئیس فدراسیون جهانی فوتبال درنامه‌ای به صالحی امیری گفته است حضور کمیته ملی المپیک در مجمع فدراسیون فوتبال بلامانع است.

از حضور کمیته‌ ملی المپیک در مجمع فوتبال حمایت می‌کنیم

به گزارش فارس، در اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال کمیته ملی المپیک از مجمع این فدراسیون همانند وزارت ورزش کنار گذاشته شده است.

برهمین اساس سید رضا صالحی امیری در این خصوص اظهار داشت: من در این مورد از دوستان سوال پرسیدم که چرا کمیته حذف شده است که آنها گفتند فشار بیرون است. در همین خصوص شخصا نامه‌ای را به را به اینفانتینو، رئیس فیفا نوشتم و مسائل را اعلام کرد. به او گفتنم که شما خودتان در IOC عضو هستید و آیا مخالف حضور کمیته ملی المپیک در مجمع فدراسیون فوتبال هستید که او به ما پاسخ داد: از حضور این کمیته در مجمع فوتبال حمایت می‌‌کنیم و به هیچ وجه مخالف نیستیم. شما می‌توانید به عنوان عضو ناظر حضور داشته باشید.

وی ادامه داد: فدراسیون فوتبال عضو مجمع کمیته ملی المپیک است و تیم فوتبال امید را داریم که متعلق به ما است. به نظرم این سوء مدیریت و بی‌تدبیری بود که باید بازگردد.