|

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای همدان;

مطالعه 721 کیلومتر حد و بستر رودخانه های استان همدان

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای همدان گفت: 721 کیلومتر از حد و بستر رودخانه های استان همدان در دولت سیزدهم انجام شده است.

مطالعه 721 کیلومتر حد و بستر رودخانه های استان همدان

به گزارش شرق، رضا اخلاص مند با بیان اینکه خدمات دولت سیزدهم در حوزه آب بسیار خوب ارزیابی می شود، گفت: از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون بیش از 63 کیلومتر از رودخانه های استان همدان لایروبی شده است که بیشترین میزان لایروبی از رودخانه های به ترتیب مربوط به شهرستان های نهاوند ، اسداباد کبودراهنگ و همدان به میزان 13، 10، 8 و 7.1 کیلومتر می باشد.

وی با بیان اینکه تاکنون تقریبا 51 کیلومتر از حد و بستر رودخانه استان در مجموع از تصرفات غیر قانونی آزاد سازی شده است گفت: آزاد سازی رودخانه های استان بلافاصله بعد از جمع بندی اقدامات قانونی و حقوقی و کسب مجوز از شورای حفظ حقوق بیت المال و تامین اعتبار اجرا می شود.

اخلاص مند از نشانه گذاری (رپرگذاری) 109 کیلومتر از رودخانه های استان در دولت سیزدهم خبر داد و گفت: در دولت سیزدهم مطالعه حد و بستر 731 کیلومتر از رودخانه های استان همدان انجام شده است، که بیشترین میزان مطالعه حد و بستر رودخانه های استان به ترتیب مربوط به شهرستان های اسداباد، کبودراهنگ و همدان به میزان 110 ، 95 و 91 کیلومتر می باشد.

وی از اخذ سند تک برگ 860 هکتار از رودخانه های استان یاد کرد و افزود: تا قبل از این تنها 4 هکتار سند تک برگ برای رودخانه های استان همدان اخذ شده بود.

اخلاص مند همچنین از صدور سند تک برگ برای  351 هکتار از تاسیسات آبی استان گفت و افزود: اخذ سند برای رودخانه ها به جهت جلوگیری از تصرفات اشخاص در املاک دولتی و زمین خواری می باشد که با جدیدیت پیگیری و در حال اجراست.

 

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها