|

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای همدان

یک ، سوم مجموع کنتورهای نصب شده چاه های مجاز در استان همدان

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای همدان گفت: یک ، سوم مجموع کنتورهای نصب شده چاه های مجاز در استان همدان در دولت سیزدهم بوده است.

یک ، سوم مجموع کنتورهای نصب شده چاه های مجاز در استان همدان

به گزارش شرق، مدیر عامل شرکت آب منطقه ای همدان گفت: 2185 دستگاه معادل 33 درصد کنتور های نصب شده بر روی چاه های مجاز استان همدان در دولت سیزدهم انجام شده است.

رضا اخلاص مند با بیان اینکه تا قبل از دولت سیزدهم 3263 حلقه چاه مجاز با حجم آب صرفه جویی شده 145.1 میلیون متر مکعب اصلاح و تعدیل شده است گفت: از ابتدایی دولت سیزدهم تا کنون 2539 حلقه چاه با حجم آب صرفه جویی شده 140.3 معادل 44 درصد کل چاه های مجاز اصلاح و تعدیل شده در دولت سیزدهم رقم خورده است.

وی همچنین از نصب 2185 دستگاه انواع کنتور هوشمند بر روی چاه های مجاز در این دولت گفت و افزود: از مجموع 6667 دستگاه انواع کنتوری که از ابتدا بر روی چاه های مجاز نصب شده، 2185 دستگاه معادل یک، سوم (33 درصد) در دولت سیزدهم انجام شده است.

اخلاص مند افزود: بیشترین تعداد کنتور به تفکیک شهرستان در دولت سیزدهم به ترتیب در شهرستان های همدان ، بهار و رزن با تعداد 432، 291 و 257 دستگاه می باشد.

وی از پر و مسلوب المنفعه شدن حدود 3000 حلقه چاه غیر مجاز از سال 1400 تاکنون یاد کرد و تصریح کرد: با انسداد تعداد 2965 حلقه چاه غیر مجاز در دولت سیزدهم معادل 69 میلیون متر مکعب در مصرف آب زیرزمینی جلوگیری شده است.

اخلاص مند تعداد کل چاه های غیر مجاز مسدود شده از سال 93 تاکنون را 6851 حلقه دانست و افزود: در خصوص عملکرد تعیین و تکلیف چاه های فاقد پروانه از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون 752 حلقه با حجم آب صرفه جویی شده 83 میلیون متر مکعب می باشد، که عملکرد شرکت تا قبل از دولت سیزدهم 1209 حلقه چاه با حجم آب صرفه جویی شده 160 میلیون متر مکعب بوده است.

 

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها