|

بررسی و بازنگری طرح هادی 3 روستای همدان

طرح هادی 3 روستای همدان در جلسه کارشناسی کمیته تصویب طرح ها بررسی و بازنگری شد.

بررسی و بازنگری طرح هادی 3 روستای همدان

به گزارش شرق، مدیر بنیاد مسکن همدان بیان کرد:در ادامه روند تشکیل جلسات کارشناسی بازنگری طرح های هادی روستاهای شهرستان همدان، بازنگری طرح 2 روستای گنبد و یکانه از بخش مرکزی و روستای طاحون آباد از بخش شراء در کمیته فنی تصویب طرح ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

سوری افزود: امسال تعداد زیادی از روستاهای شهر همدان که نیازمند بازنگری است و افق 10 ساله آنها به اتمام رسیده در کمیته برنامه ریزی  دارای اعتبار مصوب و تخصیص هستند.

وی با ابراز امیدواری ادامه داد: این طرح ها به ترتیب در جلسات کارشناسی دو مرحله ای، یکی در محل روستا با حضور مدیر بنیاد مسکن و بخشدار، شورای اسلامی ، دهیار و معتمدان محل و جلسه دوم در کمیته تصویب طرح با حضور کارشناسان سایر دستگاه های مرتبط مورد بحث و بررسی و در نهایت به جلسه سوم که جلسه تصویب است ارسال خواهند شد.

مدیر بنیاد مسکن همدان اظهار داشت: امسال  طرح هادی 37 روستا بازنگری می شود که نسبت به سنوات قبل افزایش قابل توجهی داشته است و می تواند نقش موثری در رفع مشکلات روستا از جمله تامین زمین مورد نیاز برای ساخت و سازهای جدید، جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز ، توسعه متوازن ، پایدار و  ماندگاری جمعیت و تقویت مهاجرت معکوس در روستاها را به دنبال داشته باشد.

 

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها