|

رئیس قوه‌قضائیه:

دروغ پراکن‌ها موضوع مسمویت دانش آموزان احضار شوند + فیلم

رئیس قوه‌قضائیه گفت: از بیان مطلب دروغ و بدون استناد از سوی افراد گذر نمی‌کنیم.

دروغ پراکن‌ها موضوع مسمویت دانش آموزان احضار شوند + فیلم

به گزارش شبکه شرق، محسنی اژه ای، رئیس قوه‌قضائیه گفت: از کسانی که بر اضطراب و دلهره والدین می‌افزایند و شایعه پراکنی می‌کنند نباید گذشت. از بیان مطلب دروغ و بدون استناد از سوی افراد گذر نمی‌کنیم.