|

شکاف در حال افزایش شرکت‌های بزرگ استارتاپی با شرکت‌های کوچک

شرکت‌های کوچک و متوسط در اروپا توسعه کمتری را نسبت به شرکت‌ها بزرگ تجربه می‌کنند.

 شکاف در حال افزایش شرکت‌های بزرگ استارتاپی با شرکت‌های کوچک

 شرکت‌های کوچک و متوسط در اروپا توسعه کمتری را نسبت به شرکت‌ها بزرگ تجربه می‌کنند.

 طبق نظرسنجی بارومتر اقامت اروپا در سال ۲۰۲۴ که با همکاری استاتیستا و بوکینگ. کام انجام شد اکثر اقامتگاه‌های مستقل در اروپا در دسته کسب‌وکارهای کوچک و متوسط طبقه‌بندی می‌شوند. بر اساس داده‌های جمع‌آوری شده از کسب‌وکارهایی که در این نظرسنجی شرکت کرده‌اند، تقریباً از هر ۵ اقامتگاه مستقر در اروپا ۴ اقامتگاه به صورت مستقل اداره می‌شوند و مالکیت مستقل دارند که ۹۷ تا ۹۸ درصد آنها هم در دسته کسب‌وکارها کوچک و متوسط قرار می‌گیرند. کسب‌وکار بزرگ در اتحادیه اروپا کسب‌وکاری است که بیش از ۲۵۰ نیروی انسانی داشته باشد.

 اقامتگاه‌هایی که در دسته شرکت‌های بزرگ طبقه‌بندی می‌شوند از مزایای مشخصی مانند برند شناخته شده، فناوری‌های اختصاصی، دسترسی بیشتر به سرمایه و برنامه‌های وفاداری مشتری برخوردار هستند که به آنها برتری قابل توجهی نسبت به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط می‌دهد.

 به نظر می‌رسد که تأثیر این مزایا در پاسخ کسب‌وکارهای کوچک در مقایسه با شرکت‌های بزرگ مشهود است. شرکت‌های بزرگ‌تر به طور مداوم پیشرفت‌های مثبت بیشتری را در توسعه کلی کسب‌وکار، میانگین نرخ‌های روزانه و نرخ اشغال در ۶ ماه گذشته گزارش کرده‌اند. به‌طورکلی توسعه کلی کسب‌وکار، میانگین نرخ روزانه و نرخ اشغال شرکت‌های بزرگ در ۶ ماه گذشته بهبود بیشتری نسبت به کسب‌وکارهای کوچک داشته است.

 سهم اقامتگاه‌های اروپا که در شش ماه گذشته توسعه تجاری مثبتی را تجربه کرده‌اند.

استارتاپ

 

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها