|

نخستین قدم‌ها برای هم‌آوایی دانش دیجیتال

ما انسان‌های عصر نوین روزگار پیچیده و شاید عجیبی را تجربه می‌کنیم که بدون تعارف گاهی حتی نمی‌توانیم تغییر و تحولات آن را به‌درستی تحلیل کنیم. می‌دانیم که در عصر دانایی به سر می‌بریم؛ عصری که مقتضیات آن را تحول بزرگ دیجیتال و دگرگونی‌های ارتباطات دیجیتالی تعیین می‌کند

 ما انسان‌های عصر نوین روزگار پیچیده و شاید عجیبی را تجربه می‌کنیم که بدون تعارف گاهی حتی نمی‌توانیم تغییر و تحولات آن را به‌درستی تحلیل کنیم. می‌دانیم که در عصر دانایی به سر می‌بریم؛ عصری که مقتضیات آن را تحول بزرگ دیجیتال و دگرگونی‌های ارتباطات دیجیتالی تعیین می‌کند. همین بی‌شک مهم‌ترین نقطه تمایز تاریخ محسوب می‌شود. قطعا ما انسان‌های عصر دانایی دیجیتال، تا امروز بزرگ‌ترین موهبت الهی را دریافت کرده‌ایم که در روزگار غامض تغییرات فناوری‌های الکترونیکی زندگی می‌کنیم، چون شاهد بزرگ‌ترین کنکاش و واکاوی دانش هستیم و این اتفاق به یقین دریچه‌ای خواهد بود که اگر به‌درستی فهمش کنیم، می‌تواند برای نسل‌های آینده نیز تمایزهای بزرگی را در زندگی به وجود آورد. به همین دلیل باید به موازات دامنه بزرگ تغییرات فرایندی، تلاش برای تغییر و هم‌آوایی با تحولات فناوری نیز شکل بگیرد. به‌ویژه در حیطه فعالیت‌های رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی که در قله هرم دگرگونی‌های دیجیتالی قرار گرفته‌اند. این چشم‌انداز و باور به ضرورت حضور در بطن تغییرات دنیای دیجیتال ما را به این نتیجه رساند که راه و راهبردی جز این وجود ندارد که ظرفیت‌های دانایی عصر نوین را به عنوان استراتژی بپذیریم و برحسب فرامین آن ابزارهای نوین را در کمک به مسیر توسعه به کار گیریم. «فن‌زی» نخستین نماد این پذیرش است که نشان می‌دهد به اندازه توانمان قدم‌های اولیه را برای هم‌آوایی با دانش دیجیتال برداشته‌ایم. می‌خواهیم آدم‌های عصر خود باشیم و بی‌شک حضور و همراهی مخاطبان نیز می‌تواند بهترین توشه برای ما در چنین مسیری باشد.

 

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها