|

اکران «بخارست» در سینماهای کشور

در نوزدهمین جلسه شورای صنفی نمایش، قرارداد سرگروهی فیلم سینمایی «بخارست» به کارگردانی مسعود اطیابی به سرگروهی پردیس آزادی ثبت شد.

اکران «بخارست» در سینماهای کشور

به گزارش شبکه شرق،‌ در نوزدهمین جلسه شورای صنفی نمایش قرارداد سرگروهی «بخارست» ثبت شد.

شورای صنفی نمایش، نوزدهمین جلسه شورای صنفی نمایش در روز یکشنبه ۱۵ آبان در خانه سینما تشکیل شد و بعد از بررسی درخواست ها و موارد مطرح شده، ‌قرارداد سرگروهی فیلم سینمایی «بخارست» به کارگردانی مسعود اطیابی به سرگروهی پردیس آزادی ثبت شد.

در ادامه جلسه درباره مدل اجرایی پخش مسابقات جام جهانی در سینماها و بسته حمایتی فیلم های جدید اکران بحث و تبادل نظر شد.