|
کدخبر: 841638

احمد زیدآبادی، تحلیلگر مسائل سیاسی:

بحران اوکراین ایران را در موقعیت بغرنج تری قرار می‌دهد

احمد زیدآبادی، روزنامه نگار در یادداشتی به تاثیرگذاری جنگ اوکراین بر پرونده هسته ای ایران پرداخت.

احمد زید آبادی، روزنامه نگار در یادداشتی به تاثیر گذاری جنگ اوکراین بر پرونده هسته ای ایران پرداخت و نوشت: دولت بایدن از آن بیم دارد که اسرائیل با استفاده از نفوذ خود در حزب جمهوریخواه و مجامع یهودی آمریکا، مانع شکل‌گیری اجماع ۲حزبی در آن کشور بر سربحران اوکراین شود.

بحران اوکراین به‌عکس تصور برخی مقام‌های جمهوری اسلامی آنان را در موقعیت بغرنج‌تری قرار می‌دهد. آنان اما متأسفانه با حمایت تلویحی خود از روسیه در حمله به اوکراین و خشمگین کردن متحدان غربی، درست در جهت دهان اژدها گام برمی‌دارند و با فهم وارونۀ تحولات جهانی، منافع بلندمدت کشور را از پشت عینکی کبود تعریف می‌کنند

پوتین اهمیت چندانی برای مواضع ایران در برابر بحران اوکراین قائل نیست؛زیرا آن را فاقد تأثیرگذاری بین‌المللی میداند.

در عوض، روس‌ها با حساسیت بالا، موضع‌گیری اسرائیلی‌ها را دنبال می‌کنند؛ زیرا اسرائیل می‌تواند با بسیج نیروهای ذی‌نفوذ خود در آمریکا و اروپا از فشارها علیه مسکو بکاهد.

از طنز روزگار، امروز دولت بایدن بسیار بیش از دولت پوتین منافع جمهوری اسلامی را در نظر دارد!