|
کدخبر: 841542

نظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس:

نظر هیات رئیسه مجلس درباره طرح صیانت مبنای کار قرار دارد

سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفت: منتظریم هیات رئیسه درباره طرح صیانت تشکیل و گزارش معاونت قوانین بررسی و در نهایت نظر اعلام شود.

نظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس، گفت: طرح حمایت از کاربران فضای مجازی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون مشترک سپرده شده است.

وی ادامه داد: به لحاظ قانونی این کمیسیون حق دارد طرح را بررسی کند، مصوبه کمیسیون مشترک مصوبه مجلس تلقی می شود، زیرا مجلس بخشی از اختیارات خود را به کمیسیون ویژه داده است. مصوبات این کمیسیون بازه زمانی مشخصی دارد که این بازه زمانی را صحن علنی مشخص می کند و تا اینجا کار کمیسیون قانونی بوده است.

موسوی گفت: معاونت قوانین مجلس این طرح ها را با قانون تطبیق می دهد و به روند تصویب کلیات طرح در کمیسیون مشترک ایراداتی گرفته است که نهایتا باید هیات رئیسه راجع به گزارش معاونت قوانین تصمیم گیری کند. منتظریم هیات رئیسه تشکیل و گزارش معاونت قوانین بررسی و در نهایت نظر اعلام شود.

وی افزود: کمیسیون مشترک کارش را انجام و نظرش را اعلام کرده، ولی معاونت قوانین در این زمینه مسئول است ولی هیات رئیسه نظر نهایی را در این رابطه اعلام خواهد کرد. هنوز نمی توانیم بگوییم نظر رئیس کمیسیون مشترک در این باره درست است یا نظر معاونت قوانین.