|
کدخبر: 840016

سه شنبه های شرق

شورا و شهرداری دوره ششم، قرارگاه سازی و بودجه ۱۴۰۱

سه شنبه های شرق

شورا و شهرداری دوره ششم، قرارگاه سازی و بودجه ۱۴۰۱با حضور:

الهام فخاری

رییس سابق کمیته اجتماعی شورای شهر تهران

مجید فراهانی

رییس سابقه کمیته بودجه شورای شهر تهران

‌‌حجت‌الله میرزایی

معاون اسبق برنامه‌ریزی شهرداری تهران

مهدی شیرزاد

رییس سابق ستاد مدیریت محله شهرداری تهران

آرش نصر اصفهانی

مدیرکل سابق دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران

سه شنبه : 5 بهمن : ساعت ۲۱