|
کدخبر: 838998

احضار سخنگوی کانون صنفی معلمان به پلیس امنیت

سخنگوی کانون صنفی معلمان از سوی شعبه ۶ بازپرسی دادگاه انقلاب شهرستان شهریار برای ارائه «پاره‌ای از توضیحات» به پلیس امنیت احضار شد.

به گزارش شبکه شرق، محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان از سوی شعبه ۶ بازپرسی دادگاه انقلاب شهرستان شهریار برای ارائه «پاره‌ای از توضیحات» به پلیس امنیت احضار شد.

این احضار پس از آن صورت گرفت که در هفته‌های گذشته اعتراضات صنفی معلمان به اوج خود رسیده بود.