|

نامه پزشکیان به مخبر؛

جلوی عقد و عملیاتی کردن قراردادهای جدید و ایجاد هر تعهد و عزل و نصب گرفته شود

مسعود پزشکیان، رئیس جمهور منتخب در نامه‌ای خطاب به محمد مخبر، کفیل ریاست جمهوری از وی خواست جلوی عقد و عملیاتی کردن قراردادهای جدید، و ایجاد هر گونه تعهد و عزل و نصب افراد گرفته شود.

جلوی عقد و عملیاتی کردن قراردادهای جدید و ایجاد هر تعهد و عزل و نصب گرفته شود

علی قلهکی،فعال فضای مجازی تصویری از نامه رئیس جمهور منتخب به کفیل ریاست جمهوری را منتشر کرد که در آن از مخبر خواسته شده است هر گونه عقد قرارداد جدید و تعهد برای دولت جدید حودداری شود، نامه ای که احتمالا اولین نامه رئیس جمهور منتخب به دولت مستقر باشد.

 

1844707_732

منبع: تابناک
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها