|

مسئولیت عارف در دولت پزشکیان چیست؟

شورای سیاست‌گذاری دولت چهارهم با ترکیب «محمدجوا‌د ظریف»، «علی ربیعی»، «علی طیب‌نیا»، «رضا صالحی امیری» و «علی عبدالعلی‌زاده» و با ریاست «محمدرضا عارف» تشکیل شد.

مسئولیت عارف در دولت پزشکیان چیست؟

به گزارش شبکه شرق، شنیده‌ها حاکی از آن است که شورای سیاستگذاری دولت چهارهم با ترکیب «محمدجوا‌د ظریف»، «علی ربیعی»، «علی طیب‌نیا»، «رضا صالحی امیری» و «علی عبدالعلی‌زاده» و با ریاست «محمدرضا عارف» تشکیل شده است.

«محمدرضا عارف»، رئیس شورای سیاست‌گذاری دولت «مسعود پزشکیان» نهمین رئیس‌جمهور کشور شد.

به دنبال انتخاب «مسعود پزشکیان» در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و برگزاری جلسات، به منظور بررسی راهبرد‌ها و سیاست‌های دولت چهاردهم، شورای سیاست‌گذاری دولت چهارهم با ترکیب «محمدجوا‌د ظریف»، «علی ربیعی»، «علی طیب‌نیا»، «رضا صالحی امیری» و «علی عبدالعلی‌زاده» و با ریاست «محمدرضا عارف» تشکیل شد.

ذیل این شورا، پنج کارگروه برای انتخاب وزرا و تعیین راهبرد‌های دولت تشکیل شد.

کارگروه سیاسی، کارگروه اجتماعی، کارگروه اقتصادی، کارگروه فرهنگی و کارگروه زیربنایی پنج کارگروه مورد نظر هستند:

۱. کارگروه سیاسی: محمدجواد ظریف

۲. کارگروه اجتماعی: علی ربیعی

۳. کارگروه اقتصادی: علی طیب‌نیا

۴. کارگروه فرهنگی: رضا صالحی امیری

۵. کارگروه زیربنایی: علی عبدالعلی‌زاده.

منبع: سیتنا
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها