|

آنچه در این یک ماه «برای ایران» گذشت

ویدئوی جدیدی که رسانه «مسعود پزشکیان» منتشر کرد

رسانه «مسعود پزشکیان» ویدئویی جدید منتشر کرد.

ویدئوی جدیدی که رسانه «مسعود پزشکیان» منتشر کرد

رسانه «مسعود پزشکیان» رئیس‌جمهور منتخب ویدئویی جدید منتشر کرد.

رسانه «مسعود پزشکیان» نهمین رئیس‌جمهور ایران، ویدئویی جدید با عنوان «آنچه در این یک ماه #برای_ایران گذشت»، منتشر کرد.

«مسعود پزشکیان» با کسب اکثریت آرا در دومین مرحله انتخابات ریاست جمهوری، رئیس‌جمهور منتخب مردم شد.

در این ویدئو، به این موضوع پرداخته شده است که «مسیر مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری از کجا آغاز شده است».

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها