|

پزشکیان در بازار شوش: کسانی که زندگی‌شان نمی‌چرخد مالیات پرداخت نخواهند کرد

مسعود پزشکیان در بازار شوش گفت: ​با تمام وجود تلاش خواهم کرد مشکل فقر، بیکاری، تبعیض و بی‌عدالتی را در کشور و جامعه از بین ببرم

پزشکیان در بازار شوش: کسانی که زندگی‌شان نمی‌چرخد مالیات پرداخت نخواهند کرد

به گزارش شبکه شرق، مسعود پزشکیان در بازار شوش گفت: این قول را می‌دهد که هیچ وقت به شما دروغ نخواهم گفت و وعده‌ای نمی‌دهم که به آن عمل نکنم.

پزشکیان خاطرنشان کرد: با تمام وجود تلاش خواهم کرد مشکل فقر، بیکاری، تبعیض و بی‌عدالتی را در کشور و جامعه از بین ببرم

مجبوریم برای اینکه رونق اقتصادی ایجاد شود، باید دروازه‌های کشور را بروی همه باز کنیم تا تاجران ما بتوانند با همه دنیا ارتباط داشته باشند. نمی‌شود با مرزهای بسته و درون یک قفس توسعه، اشتغال و رونق ایجاد کرد.

کاری خواهیم کرد از طبقه‌ای که قدرت پرداخت مالیات ندارند، مالیات گرفته نشود.

این نگاهی که به وجود آمده و یک گروه تصور می کنند عقل کل هستند و بقیه هیچ چیز حالی شان نمی شود را از بین ببریم.

منبع: ایرنا
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها