|

منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش مجلس شد

نماینده آبادان و فرشاد ابراهیم پور نماینده ایذه به عنوان نواب رئیس و فاطمه جراره نماینده بندرعباس به عنوان دبیر کمیسیون تعیین شدند.

منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش مجلس شد

به گزارش شبکه شرق، انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دوازدهم در اجلاسیه اول برگزار شد.

انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دوازدهم در اجلاسیه اول برگزار شد و علیرضا منادی سفیدان به عنوان رئیس این کمیسیون انتخاب شد.

منبع: مهر
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها