|

ماجرای لغو سخنرانی «حسین مرعشی» در حمایت از پزشکیان در مشهد چیست؟/ عکس

از سخنرانی «حسین مرعشی» در حمایت از «مسعود پزشکیان» در مشهد جلوگیری شد؛ به دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی اجازه ندادند در هیچ سالنی در مشهد، سخنرانی کند.

ماجرای لغو سخنرانی «حسین مرعشی» در حمایت از پزشکیان در مشهد چیست؟/ عکس

به گزارش شبکه شرق، اخبار منتشرشده حاکی از این است که از سخنرانی «حسین مرعشی» در حمایت از «مسعود پزشکیان» در مشهد جلوگیری شده است؛ همچنین به دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی اجازه نداده‌اند در هیچ سالنی در مشهد، سخنرانی کند.

لغو سخنرانی «حسین مرعشی» در حمایت از «مسعود پزشکیان» کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در مشهد و همچنین اینکه به «حسین مرعشی» دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی اجازه نداده‌اند در هیچ سالنی در مشهد، سخنرانی کند، خبرساز شده است.

از سخنرانی «حسین مرعشی» در حمایت از «مسعود پزشکیان» در مشهد جلوگیری شد؛ به دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی اجازه ندادند در هیچ سالنی در مشهد، سخنرانی کند.

روزنامه سازندگی خبر داده است که «خالص‌سازان» مانع از سخنرانی حسیت مرعشی (دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی) در مشهد شده‌اند و اجازه نداده‌اند در هیچ سالنی در مشهد، سخنرانی داشته باشد.
حسین مرعشی و مسعود پزشکیان

منبع: روزنامه سازندگی
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها