|

محمدرضا خاتمی در گردهمایی بزرگ حامیان دکتر پزشکیان در تهران:

ما در انتخاباتی شرکت می کنیم که حداقل شرایط برای تغییر وجود داشته باشد

محمدرضا خاتمی: اگر تلاش کنیم و به میدان بیاییم شاید بتوانیم این روند کشور را درست کنیم.

 ما در انتخاباتی شرکت می کنیم که حداقل شرایط برای تغییر وجود داشته باشد

به گزارش شبکه شرق، محمدرضا خاتمی در گردهمایی بزرگ حامیان دکتر پزشکیان در تهران گفت: درود به شور و شعور شما که نگران ایران و  نگران آینده فررندان این مرز و بوم هستید.

این ایران، ایران ما نیست. ایران بدون فقر و فساد، بدون کینه، ایران ابادانی است

سالیانی بر ما گذشته که تهجر داخلی و ظلم خارجی روی خوشی را برای ما نگذاشته است

امروز در وضعیتی به سر می بریم که نگران کننده است

علاوه بر ستم‌هایی که در گذشته بر زنان رفته،  امروز آنها در فشار مضاعف هستند.

زندگی حداقلی برای ما آرزو شده است

اگر تلاش کنیم و به میدان بیاییم شاید بتوانیم این روند کشور را درست کنیم

امروز در شرایطی هستیم که باید در انتخابات شرکت کنیم

 ما در انتخاباتی شرکت می کنیم که حداقل شرایط برای تغییر وجود داشته باشد

ما رای می دهیم برای ایران، برای مردمی که در سخت ترین شرایط هستند. برای جوانانی رای می‌دهیم که امروز امید و آرزو ندارند.برای آنهایی رای میدهیم که از تجربه و دانش انها محروم شده ایم. 

ما برای زنان بی سرپرست، برای محیط زیست

به مسعود پزشکیان رای می دهیم

 

 

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها