|

نتایج آخرین نظرسنجی انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳/ کدام کاندیدا در نظرسنجی‌ها اول است؟

نتایج نظرسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و نتایج نظرسنجی یکی از مراکز معتبر افکارسنجی در کشور، درباره انتخابات ریاست جمهوری منتشر شده است.

نتایج آخرین نظرسنجی انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳/ کدام کاندیدا در نظرسنجی‌ها اول است؟

به گزارش شبکه شرق، نتایج نظرسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و نتایج نظرسنجی یکی از مراکز معتبر افکارسنجی در کشور، درباره انتخابات ریاست جمهوری منتشر شد.

نتایج جدیدترین نظرسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره انتخابات ریاست جمهوری

نتایج جدیدترین نظرسنجی موسسه افکارسنجی ملت مرکز پژوهش‌های مجلس در راستای سنجش میزان مشارکت مردم در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، منتشر شد.

موسسه افکارسنجی ملت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در راستای سنجش میزان مشارکت مردم در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، سه موج پیمایش تلفنی از همه افراد ۱۸ سال و بیشتر در کل کشور انجام داده است. برای جمع‌آوری داده‌ها از شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده متناسب با جمعیت  استفاده شده، به‌نحوی‌که جمعیت کل کشور پوشش داده شده است. لازم به ذکر است حجم نمونه در دو موج اول ۱۰۰۰ نمونه با حداکثر خطای ۳/۱ درصد و در موج آخر ۸۵۰ نمونه با حداکثر خطای ۳/۴ درصد بوده است.

در همه این نظرسنجی‌های ملی، ۵۰/۳ درصد از پاسخگویان مرد و ۴۹/۷ درصد زن هستند، به‌طوری‌که ۴۰/۱ درصد در بازه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال (جوان)، ۴۶/۱ درصد در بازه سنی ۳۶ تا ۶۰ سال (میانسال) و ۱۳/۸ درصد در بازه سنی بیش از ۶۰ سال (سالمند) قرار دارند. همچنین، ۴۰/۳ درصد از پاسخگویان ساکن مراکز استان‌ها، ۳۶/۹ درصد ساکن شهرهای تابعه و ۲۲/۸ درصد ساکن روستاهای کشور هستند.

میزان رای کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری میان افرادی که قطعاً یا احتمالاً در انتخابات شرکت می‌کنند، تا آخر خرداد ماه به شرح زیر است:

محمدباقر قالیباف: ۲۰.۵

مسعود پزشکیان: ۱۹.۳

سعید جلیلی: ۱۷.۲

میزان مشارکت در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

به‌منظور سنجش تصمیم مردم برای شرکت در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری از پاسخگویان سؤال شده است «‌در انتخابات ریاست‌جمهوری هفته آینده، برخی از مردم شرکت می‌کنند و برخی شرکت نمی‌کنند؛ شما چطور؟»  در موج سوم این پیمایش ۴۵/۵ درصد از مردم گفته‌اند قطعاً در این انتخابات شرکت خواهند کرد، ۳۱/۸ درصد در این خصوص مردد بوده و ۲۱/۴ درصد ابراز کرده‌اند که قطعاً در انتخابات شرکت نخواهند کرد. انتظار می‌رود با نزدیک شدن به روز برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، میزان مشارکت مردم افزایش پیدا کند.

نمودار ۱. تصمیم مردم برای شرکت در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در سه مقطع زمانی (درصد)

نظرسنجی انتخابات ریاست جمهوری

میزان رای کاندیداها در میان افرادی که قطعاً در انتخابات ریاست جمهوری شرکت می‌کنند

از پاسخگویانی که گفته‌اند «قطعاً» در انتخابات شرکت می‌کنند، سؤال شده‌ است «از بین نامزدهای انتخابات، شما به کدام‌یک رأی خواهید داد؟». در موج سوم این پیمایش به‌ترتیب انتخاب ۲۰/۷ درصد «محمدباقر قالیباف»، انتخاب ۱۸/۹ درصد «مسعود پزشکیان» و انتخاب ۱۸/۲ درصد «سعید جلیلی» است. علاوه‌براین، ۴/۶ درصد از این پاسخگویان «سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی»، ۲ درصد «علیرضا زاکانی» و ۱/۸ درصد «مصطفی پورمحمدی» را به‌عنوان نامزد منتخب خود اعلام کرده‌اند. همچنین، ۲/۷ درصد از پاسخگویان گفته‌اند که در این انتخابات رأی سفید یا باطله می‌دهند و ۲۶/۷ درصد نیز مردد بوده و هنوز نامزد موردنظرشان را انتخاب نکرده‌اند.

نمودار ۲. مقایسه نامزد منتخب شرکت‌کنندگان قطعی در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در دو مقطع زمانی  (درصد)

نظرسنجی انتخابات ریاست جمهوری

میزان رأی کاندیداها در میان افرادی که قطعاً یا احتمالاً در انتخابات ریاست جمهوری شرکت می‌کنند

از پاسخگویانی که گفته‌اند «قطعاً یا احتمالاً» در انتخابات شرکت می‌کنند، سؤال شده‌ است «از بین نامزدهای انتخابات، شما به کدام یک رأی خواهید دادید؟». در موج سوم این پیمایش به‌ترتیب انتخاب ۲۰/۵ درصد «محمدباقر قالیباف»، انتخاب ۱۹/۳ درصد «مسعود پزشکیان» و انتخاب ۱۷/۲ درصد «سعید جلیلی» است. علاوه‌براین، ۴/۶ درصد از این پاسخگویان «سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی»، ۲ درصد «علیرضا زاکانی» و ۱/۶ درصد «مصطفی پورمحمدی» را به‌عنوان نامزد منتخب خود اعلام کرده‌اند. همچنین، ۲/۸ درصد از پاسخگویان گفته‌اند که در این انتخابات رأی سفید یا باطله می‌دهند و ۲۷/۷ درصد نیز مردد بوده و هنوز نامزد موردنظرشان را انتخاب نکرده‌اند.

نمودار ۳. مقایسه نامزد منتخب شرکت‌کنندگان قطعی و محتمل در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در دو مقطع زمانی(درصد)

نظرسنجی انتخابات ریاست جمهوری

ستون‌هایی که با رنگ خاکستری نمایش داده شده، برای فرد پاسخگو خوانده نشده است.

نتایج آخرین نظرسنجی یک مرکز افکارسنجی معتبر درباره انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳

یکی از مراکز معتبر نظرسنجی کشور، در آخرین نظرسنجی خود که به روش حضوری در سراسر کشور انجام داده است، از ثبات نسبی در میزان نهایی مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری خبر داده است.

یکی از مراکز معتبر افکارسنجی در کشور در تاریخ «۳۱ خرداد ماه»، درباره انتخابات ریاست جمهوری یک نظرسنجی انجام داده است. بر اساس نتایج این نظرسنجی، آرای ۳ کاندیدای اول به این شرح است: «مسعود پزشکیان ۲۹ درصد، محمدباقر قالیباف ۲۵.۲ درصد و سعید جلیلی ۲۴.۱ درصد.»

نظرسنجی انتخابات ریاست جمهوری

پراکندگی آرای کاندیداها نیز در این نظرسنجی مشخص شده است. بر این اساس، آرای آقای پزشکیان در کلانشهرها، شهرها و روستاها تا حدودی پایدار است. البته هرچه از سمت کلانشهرها به سمت روستاها برویم، آرای آقای پزشکیان کمتر از ۲ درصد کاهش دارد. آرای آقای قالیباف از کلانشهرها به سمت شهرها و روستاها افزایشی است. آرای آقای جلیلی از کلانشهرها به روستاها کاهش ۹ درصدی داشته است.

نظرسنجی انتخابات ریاست جمهوری

یکی دیگر از موضوعات این نظرسنجی، توزیع آرای هر کاندیدا روی سبد دیگر کاندیداهاست. در این بخش از نظرسنجی، از شرکت‌کنندگان پرسیده شده در صورتی که گزینه مورد نظر در انتخابات شرکت نکند، شما به کدام یک از دیگر کاندیداهای حاضر در رقابت رای می‌دهید؟ نتایج این بخش از نظرسنجی نشان می‌دهد در صورت کناره‌گیری قالیباف، ۳۸.۲ درصد آرای وی به سبد جلیلی و ۲۰.۱ درصد آرای وی به سبد پزشکیان اضافه می‌شود. این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد در صورت انصراف سعید جلیلی، ۴۵.۷ درصد آرای وی به سبد قالیباف و ۵.۱ درصد آرای وی به سبد پزشکیان اضافه می‌شود.

نظرسنجی انتخابات ریاست جمهوری

مقایسه آرای تقابلی ۲ کاندیدا (یا اصطلاحا همان دوقطبی) نیز یکی دیگر از موضوعات نظرسنجی این مرکز معتبر افکارسنجی است. بر اساس نتایج به دست آمده از این بخش از نظرسنجی، در صورتی که رقابت فقط بین آقایان قالیباف و جلیلی برگزار شود؛ ۴۴.۲ درصد به قالیباف و ۴۱.۸ درصد به جلیلی رای خواهند داد. در صورتی که رقابت فقط بین آقایان جلیلی و پزشکیان برگزار شود؛ ۴۷.۷ درصد به پزشکیان و ۳۹.۹ درصد به جلیلی رای خواهند داد. در صورتی که رقابت فقط بین آقایان قالیباف و پزشکیان برگزار شود ۵۵.۱ درصد به قالیباف و ۳۵ درصد به پزشکیان رای خواهند داد.

نظرسنجی انتخابات ریاست جمهوری

آرای پزشکیان در کلانشهرها، شهر‌ها و روستا‌ها تا حدودی پایدار است. البته هرچه از سمت کلانشهر‌ها به سمت روستا‌ها برویم، آرای پزشکیان کمتر از ۲ درصد کاهش دارد. آرای قالیباف از کلانشهر‌ها به سمت شهر‌ها و روستا‌ها افزایشی است. آرای جلیلی از کلانشهر‌ها به روستا‌ها کاهش ۹ درصدی داشته است.

در صورت کناره‌گیری قالیباف، ۳۸.۲ درصد آرای وی به سبد جلیلی و ۲۰.۱ درصد آرای وی به سبد پزشکیان اضافه می‌شود.

این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد در صورت انصراف سعید جلیلی، ۴۵.۷ درصد آرای وی به سبد قالیباف و ۵.۱ درصد آرای وی به سبد پزشکیان اضافه می‌شود.

در صورتی که رقابت فقط بین آقایان قالیباف و جلیلی برگزار شود؛ ۴۴.۲ درصد به قالیباف و ۴۱.۸ درصد به جلیلی رای خواهند داد. در صورتی که رقابت فقط بین آقایان جلیلی و پزشکیان برگزار شود؛ ۴۷.۷ درصد به پزشکیان و ۳۹.۹ درصد به جلیلی رای خواهند داد.

در صورتی که رقابت فقط بین آقایان قالیباف و پزشکیان برگزار شود ۵۵.۱ درصد به قالیباف و ۳۵ درصد به پزشکیان رای خواهند داد.

نظرسنجی انتخابات ریاست جمهوری

 

نظرسنجی انتخابات ریاست جمهوری

 

نظرسنجی انتخابات ریاست جمهوری

منبع: روزنامه وطن امروز
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها