|

آذری جهرمی در واکنش به افشاگری دیشب پورمحمدی درباره سیاست سعید جلیلی درخصوص FATF

آذری جهرمی در واکنش به افشاگری دیشب پورمحمدی درباره سیاست سعید جلیلی درخصوص FATF گفت: ‏می‌دانید که ‏نپیوستن به FATF با سفره مردم چه کرد؟ سفره از مابهتران چه؟

آذری جهرمی در واکنش به افشاگری دیشب پورمحمدی درباره سیاست سعید جلیلی درخصوص FATF

به گزارش شبکه شرق، آذری جهرمی در واکنش به افشاگری دیشب پورمحمدی درباره FATF نوشت: آیا این نوع تفکر شایسته مدیریت بر این کشور است؟

 
وی در این باره نوشت: پورمحمدی: جلیلی در شورای عالی امنیت ملی به من گفت: «ما اگر شما مسوول باشی، با FATF موافقیم»
 
‌می دانید که آثار عدم اجرای FATF در کشور چیست؟
 
‌نپیوستن به FATF با سفره مردم چه کرد؟ سفره از مابهتران چه؟
 
آیا این نوع تفکر شایسته مدیریت بر این کشور است؟
 

IMG_0690

منبع: انتخاب
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها