|

صالحی امیری و رهامی در ستاد دکتر پزشکیان

دکتر محسن رهامی به عنوان معاون حقوقی ستاد دکتر مسعود پزشکیان منصوب شد.

صالحی امیری و رهامی در ستاد دکتر پزشکیان

به گزارش شبکه شرق، دکتر سیدرضا صالحی امیری به عنوان معاون فرهنگی ستاد دکتر مسعود پزشکیان منصوب شد. 

دکتر محسن رهامی به عنوان معاون حقوقی ستاد دکتر مسعود پزشکیان منصوب شد.

منبع: هم میهن
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها