|

آخرین گزارش آژانس پناهندگان سازمان ملل درباره بحران سودان:

قحطی، آوارگی و خشونت

به گزارش آژانس پناهندگان سازمان ملل، میلیون ها نفر در سودان در معرض خطر قحطی هستند، از خانه خود آواره شد‌اند و زیر آتش بمب زندگی می‌کنند. با قطع کمک‌های بشردوستانه، زمان برای مردم سودان رو به اتمام است.

فرانک جواهری دبیر گروه اجتماعی شبکه شرق

از زمان شروع جنگ در سودان،بیش از 7.1 میلیون نفر در داخل  این کشور آواره شده اند. 1.8 میلیون نفر هم به کشورهای همسایه گریخته اند.

به گزارش  آژانس پناهندگان سازمان ملل،  میلیون ها نفر در سودان  در معرض خطر قحطی هستند، از  خانه خود آواره شد‌اند و  زیر آتش بمب زندگی می‌کنند. با قطع کمک‌های بشردوستانه، زمان برای مردم  سودان رو به اتمام است.

فیلیپو گراندی| کمسیر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان:

« خبرهای که از شهر  الفشر در سودان شنیده می‌شود، وحشتناک است: حملات مرگبار به غیرنظامیان، گزارش‌های وحشتناک از حملات قومی، مردمی که از ایست بازرسی‌ها می‌ترسند و حتی نمی‌توانند فرار کنند!خشونت عمدی علیه غیرنظامیان باید متوقف شود. حق آنها در جستجوی امنیت باید رعایت شود. اکنون آتش بس حیاتی  است!»

زنان و دختران؛ در مناطق متاثر از درگیری در داخل سودان، در حال فرار و  در کشورهای پناهنده  در معرض سطوح وحشتناک خشونت جنسی قرار گرفته اند.

 

به گزارش سازمان ملل بدون اقدام فوری:

قحطی بخش وسیعی از سودان فرا خواهد گرفت.

افراد بیشتری در جستجوی معاش و امنیت به کشورهای همسایه خواهند گریخت.

کودکان بیشتری با بیماری و سوء تغذیه مواجه خواهند شد.

زنان و دخترانی که در حال حاضر بار سنگین درگیری را به دوش می کشند، با خطرات بزرگتری مواجه خواهند شد.

روزانه، هزاران نفر  سودان را  در جستجوی امنیت در کشورهای همسایه، ترک می کنند. مردم در نقاط  مرزی یا در پناهگاه‌های شلوغ بدون دسترسی به آب و کمک‌های پزشکی سرگردان هستند.

 

نظرسنجی

اگر در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت می‌کنید، به کدام یک از گزینه‌های تایید شده رای خواهید داد؟

اخبار مرتبط سایر رسانه ها