|

آخرین وضعیت پرونده چای دبش/ جزئیات کشف جرم جدید و دستگیری صاحب اصلی چای دبش اعلام شد

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده چای دبش توضیحاتی ارائه کرد.

آخرین وضعیت پرونده چای دبش/ جزئیات کشف جرم جدید و دستگیری صاحب اصلی چای دبش اعلام شد

به گزارش شبکه شرق، سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده چای دبش گفت: از ابتدا، پرونده قضایی تشکیل شد و بازپرس پرونده تحقیقات جامع و مفصلی انجام داد. بعضی افراد در این ارتباط، از جمله صاحب اصلی چای بازداشت شد.

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده چای دبش گفت: از ابتدا پرونده قضایی تشکیل شده بازپرس پرونده تحقیقات جامع و مفصلی انجام داد. بعضی افراد در این ارتباط از جمله صاحب اصلی چای بازداشت شد.

اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه درباره جزئیات پرونده چای دبش گفت: از همان ابتدا پرونده‌ای قضایی برای چای دبش تشکیل و بازپرس پرونده تحقیقات کاملی را انجام داد و برخی افراد از جمله صاحب اصلی چای دبش بازداشت شد و برای برخی قرار‌های لازم صادر شد. پرونده پس از طی مراحل در حال صدور قرار نهایی بود که جرم جدیدی کشف شد، تعدادی مهر مربوط به شرکت های داخلی و خارجی در محلی کشف شد که تحقیقات در حال انجام است و به دلیل اینکه موضوع جدیدی است که لازم بود در این زمینه نیز تحقیقات لازم از متهمان صورت گیرد به محض تکمیل تحقیقات اطلاع رسانی لازم می‌شود و پرونده به دادگاه ارسال می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده چای دبش پس از طی مراحل در حال صدور قرار نهایی بود که جرم جدیدی کشف شد، تعدادی مهر مربوط به شرکت های داخلی و خارجی در محلی کشف شد که تحقیقات در حال انجام است و به دلیل اینکه موضوع جدیدی است که لازم بود در این زمینه نیز تحقیقات لازم از متهمان صورت گیرد به محض تکمیل تحقیقات اطلاع رسانی لازم می‌شود و پرونده به دادگاه ارسال می‌شود.

 

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: دستگاه قضایی درباره پرونده‌های چای دبش و زمین‌های ازگل تحت فشار نیست و رسیدگی به پرونده‌ها در دستور کار است و جریان دارد.

منبع: ایلنا
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها