|

واکنش دستیار رئیسی به حادثه تروریستی سیستان و بلوچستان

سکینه‌سادات پاد، دستیار رئیس‌جمهور نوشت: اینکه مدافعان امنیت با تجهیزات ناکافی هدف شرورترین تروریست‌ها می‌شوند بر غم ما می‌افزاید .

واکنش دستیار رئیسی به حادثه تروریستی سیستان و بلوچستان

سکینه‌سادات پاد دستیار رئیس‌جمهور نوشت: اینکه مدافعان امنیت با تجهیزات ناکافی هدف شرورترین تروریست‌ها می‌شوند بر غم ما می‌افزاید .

پاد

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها